ट्रेन रनिंग स्टेटस

54806 अजमेर अहमदाबाद पैसेंजर रनिंग स्थिति

Progress कृपया प्रतीक्षा करें स्थिति चेक हो रही है
प्लेटफार्म : --16-जुला
Aनिर्धारितस्रोत
Rवा./सं.*स्रोत
Rदेरीसमय से
Dनिर्धारित05:35 16-जुला
Eवा./सं.*05:37 16-जुला
Pदेरी2 मिनट की देरी से
आखिरी अपडेट04:08 17-जुला
अहमदाबाद जंक्शन स्टेशन पर 04:04 17-जुला को आगमन हुआ है। जयपुर से 630 किमी. आगे है।
आगमन
प्रस्थान
5:35 am
5:37 am
जयपुर जंक्शन
2 मिनट की देरी से
5:44 am
5:45 am
कनकपुरा
5:57 am
5:58 am
श्योसिंहपुरा
6:11 am
6:12 am
असल्पुर जोबनेर
6:21 am
6:22 am
हिरनोदा
6:33 am
6:38 am
फुलेरा जंक्शन
6:53 am
6:54 am
नरेना
7:00 am
7:01 am
दंत्र
7:09 am
7:10 am
सखुन
7:19 am
7:20 am
साली
7:27 am
7:28 am
गहलोटा
7:34 am
7:35 am
तिलोनिया
7:51 am
7:53 am
किशनगढ़
8:09 am
8:10 am
गेगल आखरी
8:21 am
8:22 am
लादपुरा
8:44 am
8:45 am
मादर जंक्शन
9:20 am
10:00 am
अजमेर जंक्शन
10:12 am
10:13 am
दौरई
10:22 am
10:23 am
साराधना
10:30 am
10:31 am
माकरेरा
10:37 am
10:38 am
मंगलियवास
10:44 am
10:45 am
लमना
10:53 am
10:54 am
खारवा
11:02 am
11:03 am
पीपलज
11:20 am
11:22 am
ब्यावर
11:34 am
11:35 am
अमरपुरा
11:44 am
11:45 am
सेन्द्र
11:54 am
11:55 am
बार
12:04 pm
12:06 pm
हरिपुर
12:17 pm
12:18 pm
गुरिया
12:26 pm
12:27 pm
चंडावल
12:32 pm
12:33 pm
बग्री सज्जनपुर
12:59 pm
1:00 pm
बग्री नगर
1:06 pm
1:08 pm
सोजत रोड
1:10 pm
1:11 pm
भेसना
1:24 pm
1:25 pm
धारेश्वर
1:40 pm
2:00 pm
मारवाड़ जंक्शन
2:10 pm
2:11 pm
औवा
2:18 pm
2:19 pm
बंटा रघुनाथगढ़
2:25 pm
2:26 pm
भींवलिया
2:33 pm
2:34 pm
सोमेसर
2:42 pm
2:43 pm
जवाली
2:53 pm
2:54 pm
भगवानपुरा
2:59 pm
3:01 pm
रानी
3:12 pm
3:13 pm
खीमेल
3:20 pm
3:25 pm
फालना
3:37 pm
3:38 pm
बिरोलिया
3:45 pm
3:47 pm
जवाई बांध
3:57 pm
3:58 pm
मोरी बेरा
4:08 pm
4:09 pm
कोठर
4:18 pm
4:19 pm
नाना
4:28 pm
4:30 pm
केशवगंज
4:41 pm
4:43 pm
पिंडवारा
4:53 pm
4:54 pm
बनास
5:03 pm
5:04 pm
स्वरूपगंज
5:13 pm
5:14 pm
भीमाना
5:24 pm
5:25 pm
कीवर्ली
5:33 pm
5:34 pm
मोर्ठला
6:00 pm
6:25 pm
आबू रोड
6:37 pm
6:38 pm
मावल
6:46 pm
6:47 pm
श्री अमिर्गढ़
6:54 pm
6:55 pm
सरोत्रा रोड
7:03 pm
7:04 pm
इक़बाल गढ़
7:11 pm
7:12 pm
जेती
7:45 pm
7:46 pm
चित्रसानी
8:07 pm
8:08 pm
करज़ोदा
9:00 pm
9:06 pm
पालनपुर जंक्शन
9:14 pm
9:15 pm
उमरदाशी
9:22 pm
9:24 pm
छपी
9:35 pm
9:37 pm
धारेवाड़ा
9:45 pm
9:47 pm
सिद्धपुर
10:09 pm
10:11 pm
कमली
10:22 pm
10:24 pm
उंझा
11:21 pm
11:23 pm
भंदू मोतिदौ
11:35 pm
11:37 pm
महेसाणा जंक्शन
11:52 pm
11:54 pm
जगुदान
12:15 am
12:17 am
अंबलियासन
12:25 am
12:27 am
दांगरवा
12:36 am
12:37 am
झुलसन
12:40 am
12:41 am
पन्सार
12:44 am
12:45 am
इसंड
12:49 am
12:51 am
कलोल
12:56 am
12:57 am
साइज सेरता रोड
1:03 am
1:05 am
खोडीयर
1:15 am
1:17 am
चन्द्लोदिया
1:41 am
1:43 am
साबरमती जंक्शन
2:30 am
 
अहमदाबाद जंक्शन
कोच रचना (ऐतिहासिक डेटा)
En
UR
UR
UR
UR
UR
SL
PC
SL
UR
UR
S1
UR
UR
UR
UR
UR
UR
UR
GS