ट्रेन रनिंग स्टेटस

57273 हुबली तिरुपति पैसेंजर रनिंग स्थिति

Progress कृपया प्रतीक्षा करें स्थिति चेक हो रही है
प्लेटफार्म : --25-अग
Aनिर्धारित18:48 25-अग
Rवा./सं.*20:57 25-अग
Rदेरी2:9 घंटे की देरी से
Dनिर्धारित18:50 25-अग
Eवा./सं.*21:02 25-अग
Pदेरी2:12 घंटे की देरी से
आगामी स्टेशन (नान्स्टाप)तिरुपति
अगला स्टॉपेज स्टेशनतिरुपति
आखिरी अपडेट23:36 25-अग
तिरुचानुर स्टेशन पर 23:21 25-अग को आगमन हुआ है। राजमपेट से 79 किमी. आगे है।
आगमन
प्रस्थान
6:00 am
हुबली जंक्शन
6:27 am
6:28 am
सिस्विन्हाल्ली
6:44 am
6:45 am
अन्निगेरी
6:54 am
6:55 am
हुल्कोटि
7:25 am
7:30 am
गडग जंक्शन
8:14 am
8:15 am
बननी कोप्पा
8:24 am
8:25 am
भानपुर
8:39 am
8:40 am
कोप्पल
8:54 am
8:55 am
गिनिगेरा
8:59 am
9:00 am
हित्नल हॉल्ट
9:19 am
9:20 am
मुनिराबाद
9:45 am
9:50 am
होसपेट जंक्शन
10:49 am
10:50 am
तोरानागाल्लू जंक्शन
11:04 am
11:05 am
दरोजी
11:09 am
11:10 am
बेल्लारी कैंट
12:05 pm
12:10 pm
बेल्लारी जंक्शन
12:19 pm
12:20 pm
हद्दिनागुंदु
12:29 pm
12:30 pm
हजारी
12:39 pm
12:40 pm
वीरपुर
12:46 pm
12:47 pm
त्साकिबंदा
12:53 pm
12:54 pm
बेवीनाहलू
1:04 pm
1:05 pm
बन्तानाहल
1:20 pm
1:30 pm
गुंतकल जंक्शन
1:44 pm
1:45 pm
तिम्मानाचेर्ला
1:54 pm
1:55 pm
नक्कनदोद्दी
1:59 pm
2:00 pm
पताकोत्ताचेरू
2:19 pm
2:20 pm
गूटी जंक्शन
2:34 pm
2:35 pm
जक्कालचेरुउ
2:44 pm
2:45 pm
रायाल्चेरुवु
2:51 pm
2:52 pm
वेमुलापाडू
2:59 pm
3:00 pm
जुत्तुरू
3:06 pm
3:07 pm
कोमली
3:14 pm
3:15 pm
तदिपत्री
3:23 pm
3:24 pm
चल्लावारिपल्ले
3:29 pm
3:30 pm
वंगनूर
3:37 pm
3:38 pm
रेगड़िपल्ली
3:49 pm
3:50 pm
कोंडापुरम
3:59 pm
4:00 pm
मांगपट्नम
4:14 pm
4:15 pm
मुद्दनुरु
4:24 pm
4:25 pm
कलमलिया
4:34 pm
4:35 pm
येर्रगुन्तला
4:44 pm
4:45 pm
एररगुडीपद
4:54 pm
4:55 pm
कमलापुरम
5:09 pm
5:10 pm
गंगायापल्ली
5:19 pm
5:20 pm
कृष्णापुरम
5:33 pm
5:35 pm
कडप्पा
5:49 pm
5:50 pm
कनमलो पल्ले
5:59 pm
6:00 pm
भाकरपेट
6:09 pm
6:10 pm
ओन्तिमित्ता
6:19 pm
6:20 pm
मंतपंपाल्ले
6:29 pm
6:30 pm
नन्दलुर
6:39 pm
6:40 pm
हस्तावरमू
6:49 pm
8:58 pm
6:50 pm
9:02 pm
राजमपेटा
2:12 घंटे की देरी से
7:04 pm
7:05 pm
पुल्लाम्पेट
7:09 pm
7:10 pm
रेड्डीपल्ले
7:19 pm
7:20 pm
ओबुलावारिपल्ली
7:29 pm
7:30 pm
अनंतराजूपेट
7:39 pm
7:40 pm
कोडूरु
7:49 pm
7:50 pm
सेट्टिगुंटा
7:59 pm
8:00 pm
बलापल्ले
8:09 pm
8:10 pm
मामनद्रु
8:35 pm
 
रेनिगुन्टा जंक्शन
कोच रचना (ऐतिहासिक डेटा)
En
UR
UR
UR
UR
UR
UR
UR
UR
S1
S2
UR
UR
UR
UR
UR
GS