ट्रेन रनिंग स्टेटस

57381 गुंटूर नरसापुर पैसेंजर रनिंग स्थिति

Progress कृपया प्रतीक्षा करें स्थिति चेक हो रही है
आगमन
प्रस्थान
4:35 pm
गुंटूर जंक्शन
4:42 pm
4:43 pm
पेड़ककानी हॉल्ट
4:49 pm
4:50 pm
नाम्बुरु
5:01 pm
5:02 pm
मंगलगिरी
5:11 pm
5:12 pm
कृष्ण कैनाल जंक्शन
5:45 pm
5:55 pm
विजयवाडा जंक्शन
6:01 pm
6:03 pm
मध्रानगर
6:13 pm
6:14 pm
रामवरपपाड़ू
6:20 pm
6:21 pm
निडमानुरु
6:28 pm
6:29 pm
उपपलुर
6:33 pm
6:34 pm
तेन्नेरू
6:37 pm
6:38 pm
तरिगोप्पुला
6:41 pm
6:42 pm
इन्दुपल्ली
6:45 pm
6:46 pm
वेन्ट्रप्रगड़ा
6:54 pm
6:55 pm
डोसापाड़ू
7:15 pm
7:17 pm
गुडिवाडा जंक्शन
7:31 pm
7:32 pm
पुत्लाचेरुउ
7:39 pm
7:40 pm
मंदवल्ली
7:49 pm
7:50 pm
कैकलुर
7:59 pm
8:00 pm
पल्लेवड़ा
8:14 pm
8:15 pm
अकिविदु
8:29 pm
8:30 pm
उंड़ी
8:49 pm
8:50 pm
भीमावरम टाउन
9:00 pm
9:02 pm
भीमावरम जंक्शन
9:09 pm
9:10 pm
श्रृंगावृक्षम
9:13 pm
9:14 pm
विरावासरम
9:49 pm
9:57 pm
पलाकोल्लू
10:35 pm
 
नरसापुर
कोच रचना (ऐतिहासिक डेटा)
En
UR
UR
S2
S1
UR
UR
UR
UR
UR
UR
UR
UR
UR
UR
UR
GS