ट्रेन रनिंग स्टेटस

59386 पंचवेल्ली पैसेंजर रनिंग स्थिति

Progress कृपया प्रतीक्षा करें स्थिति चेक हो रही है
आगमन
प्रस्थान
9:05 pm
छिन्द्वारा जंक्शन
9:26 pm
9:27 pm
गंगिवारा
9:47 pm
9:48 pm
खिर्सदोह जंक्शन
9:54 pm
9:56 pm
परसिया
10:06 pm
10:07 pm
इकलेहरा
10:16 pm
10:17 pm
पलाचौरी
10:28 pm
10:29 pm
जुन्नोर देव
10:43 pm
10:44 pm
हिर्दागढ़
10:52 pm
10:53 pm
मर्कधना
11:04 pm
11:05 pm
नवेगांव
11:14 pm
11:15 pm
बरेलिपुर
11:24 pm
11:25 pm
बोर्द्हल
11:32 pm
11:33 pm
बरची रोड
11:41 pm
11:42 pm
जम्बरा
12:25 am
12:40 am
अमला जंक्शन
12:49 am
12:50 am
बरसली
12:59 am
1:00 am
मलकापुर रोड
1:09 am
1:10 am
बेतुल
1:23 am
1:24 am
मराम्झिरी
1:56 am
1:57 am
घोरादोंग्री
2:09 am
2:10 am
बर्बतपुर
2:29 am
2:30 am
धोद्र मोहर
2:59 am
3:00 am
कला आखर
3:08 am
3:10 am
सहेली
3:39 am
3:40 am
ताकू
4:19 am
4:20 am
किरात्गढ़
5:25 am
5:45 am
इटारसी जंक्शन
5:56 am
5:57 am
पोवेर्खेदा
6:07 am
6:09 am
होशंगाबाद
6:19 am
6:20 am
बुदनी
6:57 am
6:58 am
बरखेडा
7:08 am
7:10 am
ओबैदुल्ला गंज
7:21 am
7:23 am
मंडी दीप
7:31 am
7:32 am
मिसरोद
8:08 am
8:10 am
हबीबगंज
8:35 am
8:45 am
भोपाल जंक्शन
9:15 am
9:17 am
बैरागढ़ (भोपाल )
9:40 am
9:42 am
सेहोर
10:09 am
10:10 am
कालापीपल
10:22 am
10:24 am
शुजालपुर
10:37 am
10:38 am
अकोदिया
10:56 am
10:57 am
कलि सिंध
11:09 am
11:10 am
बेरछा
11:34 am
11:36 am
मक्सी
11:51 am
11:52 am
रंयल
12:16 pm
12:18 pm
देवास जंक्शन
1:15 pm
 
इंदौर जंक्शन
कोच रचना (ऐतिहासिक डेटा)
En
GS
UR
UR
UR
UR
UR
UR
UR
SL
SL
SL
3A
UR
UR
UR