ट्रेन रनिंग स्टेटस

59705 सूरतगढ़ जयपुर पैसेंजर रनिंग स्थिति

Progress कृपया प्रतीक्षा करें स्थिति चेक हो रही है
प्लेटफार्म : --22-अक्टू
Aनिर्धारितस्रोत
Rवा./सं.*स्रोत
Rदेरीसमय से
Dनिर्धारित06:00 22-अक्टू
Eवा./सं.*06:00 22-अक्टू
Pदेरीसमय से
आखिरी अपडेट21:08 22-अक्टू
जयपुर जंक्शन स्टेशन पर 21:03 22-अक्टू को आगमन हुआ है। सूरतगढ़ जं. से 563 किमी. आगे है।
आगमन
प्रस्थान
6:00 am
सूरतगढ़ जंक्शन
समय से
6:15 am
6:17 am
बीराध्वाल
6:31 am
6:32 am
रज़ियसर
6:45 am
6:47 am
अर्जनसार
7:03 am
7:05 am
महाजन
7:20 am
7:22 am
मलकीसर
7:32 am
7:34 am
नथवाना
7:44 am
7:46 am
लुन्करणसर
7:59 am
8:00 am
डालमेरा
8:09 am
8:10 am
धीरेरा
8:17 am
8:18 am
बामनवाली
8:27 am
8:28 am
जगदेववाला
8:39 am
8:41 am
जामसर
8:51 am
8:55 am
कानसार
9:17 am
9:19 am
लालगढ़ जंक्शन
9:45 am
10:00 am
बीकानेर जंक्शन
10:11 am
10:12 am
उदरामसर
10:23 am
10:24 am
पालना
10:33 am
10:35 am
देशनोक
10:49 am
10:50 am
सुरपुरा
11:04 am
11:06 am
नोखा
11:20 am
11:21 am
चिलो
11:27 am
11:28 am
श्री बालाजी
11:39 am
11:40 am
अलाई
11:49 am
11:50 am
बड़वसी
12:04 pm
12:09 pm
नागौर
12:23 pm
12:24 pm
मारवाड़ मुंडवा
12:42 pm
12:43 pm
खाजवाना
12:54 pm
12:55 pm
देसवाल
1:03 pm
1:04 pm
मारवाड़ छापरी
2:00 pm
2:05 pm
मेड़ता रोड जंक्शन
2:13 pm
2:14 pm
खेदुली
2:24 pm
2:26 pm
रेन
2:40 pm
2:41 pm
जालसू
2:55 pm
2:56 pm
जलसु नानक
3:02 pm
3:05 pm
डेगाना जंक्शन
3:48 pm
3:50 pm
गछिपुरा
4:01 pm
4:03 pm
बेस्रोली
4:22 pm
4:24 pm
बोरवार
5:32 pm
5:34 pm
मकराना जंक्शन
5:47 pm
5:49 pm
कुचामन सिटी
5:58 pm
5:59 pm
ततना मितरी
6:06 pm
6:07 pm
नया खरदिया
6:15 pm
6:16 pm
नावा सिटी
6:34 pm
6:35 pm
गोविन्दी मारवाड़
6:46 pm
6:47 pm
गुदा
7:15 pm
7:17 pm
साम्भर झील
7:31 pm
7:35 pm
फुलेरा जंक्शन
7:42 pm
7:43 pm
हिरनोदा
7:50 pm
7:51 pm
धिन्दा
7:57 pm
7:58 pm
असल्पुर जोबनेर
8:06 pm
8:07 pm
बोबस
8:16 pm
8:17 pm
धनाक्य
8:26 pm
8:27 pm
कनकपुरा
8:45 pm
 
जयपुर जंक्शन
कोच रचना (ऐतिहासिक डेटा)
En
UR
UR
UR
UR
UR
UR
UR
UR
UR
UR
GS