ट्रेन रनिंग स्टेटस

63211 जसीडिह पटना पैसेंजर रनिंग स्थिति

Progress कृपया प्रतीक्षा करें स्थिति चेक हो रही है
आगमन
प्रस्थान
4:25 pm
जसीडिह जंक्शन
4:36 pm
4:37 pm
लहबों
4:48 pm
4:49 pm
सिमुलतला
5:19 pm
5:20 pm
नर्गंजो
5:33 pm
5:35 pm
झाझा
5:41 pm
5:42 pm
दादपुर
5:47 pm
5:48 pm
गिधौर
5:56 pm
5:57 pm
चौरा
6:04 pm
6:06 pm
जमुई
6:15 pm
6:16 pm
भलुई
6:23 pm
6:24 pm
मननपुर
6:32 pm
6:33 pm
बन्सिपुर
6:39 pm
6:40 pm
महेश लेता हॉल्ट
7:23 pm
7:25 pm
क्यूल जंक्शन
7:29 pm
7:31 pm
लक्खी सराय जंक्शन
7:38 pm
7:39 pm
मंकथा
7:43 pm
7:44 pm
धुरांत जवास हॉल्ट
7:50 pm
7:51 pm
डुमरी हॉल्ट
7:55 pm
7:56 pm
गंगा सहाय हॉल्ट
8:18 pm
8:20 pm
बरहिया
8:28 pm
8:29 pm
रामपुर डुमरा
8:43 pm
8:45 pm
हथिदह जंक्शन
8:51 pm
8:52 pm
ताल
9:13 pm
9:15 pm
मोकामा जंक्शन
9:19 pm
9:20 pm
सिव्नर
9:24 pm
9:25 pm
बरहापुर हॉल्ट
9:29 pm
9:30 pm
मोर
9:34 pm
9:35 pm
कान्हैपुर
9:41 pm
9:42 pm
पुनारख
9:46 pm
9:47 pm
लेमुअबाद हॉल्ट
9:50 pm
9:51 pm
रैली इंग्लिश हॉल्ट
9:54 pm
9:55 pm
सहरी
9:58 pm
10:00 pm
बरह
10:07 pm
10:08 pm
अचुअरा
10:12 pm
10:13 pm
अथ्मल गोला
10:17 pm
10:18 pm
जय प्रकाश महुली हॉल्ट
10:25 pm
10:27 pm
बख्तियारपुर जंक्शन
10:34 pm
10:35 pm
टेका बीघा हॉल्ट
10:39 pm
10:40 pm
सलीमपुर बिहार
10:44 pm
10:45 pm
करौता
10:49 pm
10:50 pm
मंझौली ग्राम हॉल्ट
10:54 pm
10:55 pm
खुस्रोपुर
10:59 pm
11:00 pm
हरदास बीघा
11:04 pm
11:05 pm
बुद्धदेवचक यादव नगर
11:09 pm
11:10 pm
फतवा
11:17 pm
11:18 pm
बांका घाट
11:24 pm
11:26 pm
पटना साहेब
11:33 pm
11:34 pm
गुलज़ार बाग़
11:48 pm
11:50 pm
राजेंद्र नगर टर्मिनल
2:10 am
 
पटना जंक्शन
कोच रचना (ऐतिहासिक डेटा)
En
UR
UR
UR
UR
UR
UR
UR
UR
UR
UR
UR
UR