ट्रेन रनिंग स्टेटस

63222 पटना मोकामा पैसेंजर रनिंग स्थिति

Progress कृपया प्रतीक्षा करें स्थिति चेक हो रही है
आगमन
प्रस्थान
6:00 pm
पटना जंक्शन
6:06 pm
6:08 pm
राजेंद्र नगर टर्मिनल
6:17 pm
6:19 pm
पटना साहेब
6:30 pm
6:32 pm
फतवा
6:38 pm
6:39 pm
हरदास बीघा
6:42 pm
6:43 pm
खुस्रोपुर
6:58 pm
7:00 pm
बख्तियारपुर जंक्शन
7:09 pm
7:10 pm
अथ्मल गोला
7:18 pm
7:20 pm
बरह
7:32 pm
7:33 pm
पुनारख
8:40 pm
 
मोकामा जंक्शन
कोच रचना (ऐतिहासिक डेटा)
En
UR
UR
UR
UR
UR
UR
UR
UR
UR