ट्रेन रनिंग स्टेटस

64014 शकूरबस्ती पलवल पैसेंजर रनिंग स्थिति

Progress कृपया प्रतीक्षा करें स्थिति चेक हो रही है
आगमन
प्रस्थान
1:15 pm
शकूरबस्ती
1:21 pm
1:22 pm
दया बस्ती
1:25 pm
1:26 pm
विवेकानंदपुरी
1:29 pm
1:30 pm
दिल्ली किशनगंज
1:36 pm
1:37 pm
सदर बाज़ार
1:48 pm
1:50 pm
नई दिल्ली
1:56 pm
1:57 pm
शिवाजी ब्रिज
2:00 pm
2:01 pm
तिलक ब्रिज
2:06 pm
2:07 pm
ह निजामुद्दीन जंक्शन
2:13 pm
2:14 pm
ओखला
2:20 pm
2:21 pm
तुगलकाबाद
2:29 pm
2:30 pm
फरीदाबाद
2:34 pm
2:35 pm
फरीदाबाद न्यू टाउन
2:39 pm
2:40 pm
बल्लभगढ़
2:48 pm
2:49 pm
असोती
3:30 pm
 
पलवल