ट्रेन रनिंग स्टेटस

64592 कानपुर सेंट्रल इलाहाबाद पैसेंजर रनिंग स्थिति

Progress कृपया प्रतीक्षा करें स्थिति चेक हो रही है
आगमन
प्रस्थान
2:40 pm
कानपुर सेंट्रल जंक्शन
2:52 pm
2:53 pm
चंडारी
3:02 pm
3:03 pm
चकेरी
3:09 pm
3:10 pm
रूमा
3:16 pm
3:17 pm
सिरसौल
3:25 pm
3:26 pm
पांपोरे
3:32 pm
3:33 pm
कर्बिग्वान
3:40 pm
3:41 pm
ऑंग
3:49 pm
3:50 pm
बिन्दकी रोड
3:57 pm
3:58 pm
कंसपुर गुगौली
4:06 pm
4:07 pm
मालवान
4:16 pm
4:17 pm
कुरस्ती कलान
4:40 pm
5:10 pm
फतेहपुर
5:17 pm
5:18 pm
रमवा
5:24 pm
5:25 pm
फैजुल्लापुर
5:33 pm
5:34 pm
रसूलाबाद
5:40 pm
5:41 pm
साथ नारैनी
5:49 pm
5:50 pm
खागा
5:57 pm
5:58 pm
कटोघन
6:04 pm
6:05 pm
कंवर
6:12 pm
6:13 pm
आत्‍सराय
6:19 pm
6:20 pm
सिराथू
6:27 pm
6:28 pm
शुजातपुर
6:34 pm
6:35 pm
बीदनपुर
6:42 pm
6:43 pm
भरवारी
6:51 pm
6:52 pm
मनोहरगंज
7:00 pm
7:01 pm
सैयिद सरवन
7:07 pm
7:08 pm
मनौरी
7:28 pm
7:29 pm
बम्हरौली
8:15 pm
 
सुबेदारगंज
कोच रचना (ऐतिहासिक डेटा)
En
UR
UR
UR
UR
UR
UR
UR
UR
UR
UR
UR
UR