ट्रेन रनिंग स्टेटस

64916 रोहतक दिल्ली पैसेंजर रनिंग स्थिति

Progress कृपया प्रतीक्षा करें स्थिति चेक हो रही है
आगमन
प्रस्थान
9:00 pm
रोहतक जंक्शन
9:06 pm
9:07 pm
अस्थल बोहर
9:13 pm
9:14 pm
खारवर
9:21 pm
9:22 pm
इस्मैला हरयाणा
9:27 pm
9:28 pm
संपला
9:33 pm
9:34 pm
रओहेडनगर हॉल्ट
9:40 pm
9:41 pm
असौदह
9:49 pm
9:50 pm
बहादुरगढ़
9:57 pm
9:58 pm
घेवरा
10:02 pm
10:03 pm
मुन्द्का हॉल्ट
10:07 pm
10:08 pm
नांगलोई
10:13 pm
10:14 pm
मंगोलपुरी
10:26 pm
10:28 pm
शकूरबस्ती
10:36 pm
10:37 pm
दया बस्ती
10:40 pm
10:41 pm
विवेकानंदपुरी
10:45 pm
10:46 pm
दिल्ली किशनगंज
11:10 pm
 
पुरानी दिल्ली जंक्शन