ट्रेन रनिंग स्टेटस

69111 सूरत वडोदरा पैसेंजर रनिंग स्थिति

Progress कृपया प्रतीक्षा करें स्थिति चेक हो रही है
आगमन
प्रस्थान
5:45 pm
सूरत
5:52 pm
5:53 pm
उतरन
5:59 pm
6:00 pm
कोसाद
6:06 pm
6:07 pm
गोथंगम
6:14 pm
6:15 pm
सायन
6:21 pm
6:22 pm
कुद्सद
6:25 pm
6:27 pm
किम
6:34 pm
6:36 pm
कोसम्बा जंक्शन
6:41 pm
6:42 pm
हथुरण
6:46 pm
6:47 pm
पनोली
6:53 pm
6:55 pm
अंकलेश्वर जंक्शन
7:03 pm
7:05 pm
भरूच जंक्शन
7:12 pm
7:13 pm
चवज
7:19 pm
7:20 pm
नबीपुर
7:26 pm
7:27 pm
वरेदिया
7:36 pm
7:37 pm
पालेज
7:45 pm
7:46 pm
लाकोदारा
7:57 pm
7:58 pm
मियागम कर्जन जंक्शन
8:04 pm
8:05 pm
काशीपुर सरार
8:17 pm
8:18 pm
इतोला
8:22 pm
8:23 pm
वर्णम
8:28 pm
8:29 pm
मकरपूरा
8:43 pm
8:44 pm
विश्वामित्री
8:55 pm
 
वडोदरा जंक्शन