ट्रेन रनिंग स्टेटस

69113 वडोदरा अहमदाबाद पैसेंजर रनिंग स्थिति

Progress कृपया प्रतीक्षा करें स्थिति चेक हो रही है
आगमन
प्रस्थान
7:55 pm
वडोदरा जंक्शन
8:13 pm
8:14 pm
बजवा
8:25 pm
8:26 pm
रानोली
8:30 pm
8:31 pm
नंदेसरी
8:36 pm
8:37 pm
वसाड जंक्शन
8:42 pm
8:43 pm
अदास रोड
8:53 pm
8:54 pm
वदोद
9:08 pm
9:09 pm
आनंद जंक्शन
9:17 pm
9:18 pm
कंजरी बोरियाव
9:23 pm
9:24 pm
उतर्संदा
9:30 pm
9:31 pm
नदियाद जंक्शन
9:39 pm
9:40 pm
गोत्हज
9:47 pm
9:48 pm
महेम्दावाद खेडा रोड
9:52 pm
9:53 pm
नेंपुर
9:57 pm
9:58 pm
कनीज
10:03 pm
10:04 pm
बरेजादी नन्देज
10:18 pm
10:19 pm
गेरातपुर
10:25 pm
10:26 pm
वत्व
10:31 pm
10:32 pm
मणिनगर
10:50 pm
 
अहमदाबाद जंक्शन
कोच रचना (ऐतिहासिक डेटा)
En
UR
UR
UR
UR
UR
UR
UR
UR
UR
UR
UR
UR