ट्रेन रनिंग स्टेटस

71904 बांदीकुई ईदगाह पैसेंजर रनिंग स्थिति

Progress कृपया प्रतीक्षा करें स्थिति चेक हो रही है
आगमन
प्रस्थान
1:50 pm
बांदीकुई जंक्शन
1:59 pm
2:00 pm
श्री घासी नगर
2:05 pm
2:06 pm
बिवाई
2:11 pm
2:12 pm
भजेरा
2:17 pm
2:18 pm
करणपुरा
2:22 pm
2:23 pm
भूदा
2:29 pm
2:30 pm
मंडावर महवा रोड
2:37 pm
2:38 pm
घोसरना
2:43 pm
2:44 pm
दांतिया
2:51 pm
2:52 pm
खेरली
3:00 pm
3:01 pm
टारछेररा बरलर्म
3:09 pm
3:10 pm
नदबई
3:18 pm
3:19 pm
पप्रेरा
3:26 pm
3:27 pm
हेलाक
3:40 pm
3:42 pm
भरतपुर जंक्शन
3:48 pm
3:49 pm
नोह्बछामादी
3:55 pm
3:56 pm
इकरण
4:02 pm
4:03 pm
चिक्सना
4:11 pm
4:13 pm
अछनेरा जंक्शन
4:19 pm
4:20 pm
रैयभा
4:28 pm
4:29 pm
बिछपुरी
5:10 pm
 
ईदगाह
कोच रचना (ऐतिहासिक डेटा)
En
UR
UR
UR
UR
UR
UR
UR
UR
UR
UR
UR
UR
UR