ट्रेन रनिंग स्टेटस

75007 गोरखपुर गोंडा पैसेंजर रनिंग स्थिति

Progress कृपया प्रतीक्षा करें स्थिति चेक हो रही है
आगमन
प्रस्थान
4:00 pm
गोरखपुर जंक्शन
4:10 pm
4:12 pm
नकहा जंगल
4:20 pm
4:22 pm
मनिराम
4:40 pm
4:42 pm
पेप्पेगंज
4:58 pm
5:00 pm
कँपिएरगंज
5:12 pm
5:14 pm
आनंद नगर जंक्शन
5:21 pm
5:22 pm
लहरा
5:30 pm
5:32 pm
ब्रिजमानगंज
5:40 pm
5:42 pm
उसका बाज़ार
5:52 pm
5:54 pm
नौगढ़
6:08 pm
6:10 pm
चिलहिया
6:18 pm
6:20 pm
शोहरटगढ़
6:32 pm
6:34 pm
परसा
6:50 pm
6:55 pm
बरहनी
7:06 pm
7:08 pm
पछपेरवा
7:17 pm
7:19 pm
गैनसरी जंक्शन
7:34 pm
7:36 pm
तुलसीपुर
7:58 pm
8:00 pm
कौवापुर
8:16 pm
8:18 pm
गैंज़ह्वा
8:25 pm
8:27 pm
झारखंडी
8:41 pm
8:43 pm
बलरामपुर
8:53 pm
8:54 pm
भवानीपुर कलान
9:14 pm
9:16 pm
इंतियथोक
9:36 pm
9:38 pm
सुभागपुर
10:00 pm
 
गोंडा जंक्शन
कोच रचना (ऐतिहासिक डेटा)
En
UR
UR
UR
UR
UR
UR
UR
UR
UR
UR