ट्रेन रनिंग स्टेटस

75114 वाराणसी सिटी भटनी पैसेंजर रनिंग स्थिति

Progress कृपया प्रतीक्षा करें स्थिति चेक हो रही है
आगमन
प्रस्थान
1:50 pm
वाराणसी सिटी
2:00 pm
2:01 pm
सारनाथ
2:14 pm
2:15 pm
कादीपुर
2:33 pm
2:34 pm
राजवारी
2:44 pm
2:45 pm
औंरिहर जंक्शन
3:18 pm
3:19 pm
मह्पुर
3:30 pm
3:31 pm
सादात
3:39 pm
3:40 pm
हूरमुजपुर हॉल्ट
3:46 pm
3:47 pm
जखानियन
4:09 pm
4:10 pm
दुल्लहपुर
4:19 pm
4:20 pm
नायक दिह हॉल्ट
4:29 pm
4:30 pm
पिपरी दिह
4:44 pm
4:45 pm
पनियरा
5:20 pm
5:30 pm
मऊ जंक्शन
5:43 pm
5:45 pm
इंदारा जंक्शन
5:53 pm
5:54 pm
चकरा रोड
6:13 pm
6:14 pm
किरिह्रापुर
6:28 pm
6:29 pm
गोबिंदपुर दुगौली हॉल्ट
6:45 pm
6:47 pm
बेल्थारा रोड
7:01 pm
7:02 pm
तुर्तीपार
7:11 pm
7:12 pm
लार रोड
7:30 pm
7:31 pm
सलीमपुर जंक्शन
7:38 pm
7:39 pm
पेवकोल
7:55 pm
 
भटनी जंक्शन