ट्रेन रनिंग स्टेटस

75226 रक्सौल समस्तीपुर पैसेंजर रनिंग स्थिति

Progress कृपया प्रतीक्षा करें स्थिति चेक हो रही है
आगमन
प्रस्थान
5:30 pm
रक्सौल जंक्शन
5:39 pm
5:40 pm
नकरदेई
5:47 pm
5:49 pm
आदापुर
5:58 pm
5:59 pm
पचपोखरिया
6:06 pm
6:08 pm
चौरदानो
6:15 pm
6:16 pm
जयमूर्ति नगर
6:24 pm
6:26 pm
घोरासहन
6:33 pm
6:34 pm
रामरूप नगर हाल्ट
6:37 pm
6:39 pm
कुंदवा चैनपुर
6:48 pm
6:49 pm
गुर्हंवा
7:09 pm
7:11 pm
बैरगनिया
7:20 pm
7:22 pm
धंग
7:28 pm
7:29 pm
मोहिनी मंडल हॉल्ट
7:39 pm
7:41 pm
रीगा
7:46 pm
7:47 pm
तपस्विनारायण नगर हॉल्ट
8:05 pm
8:10 pm
सीतामढ़ी
8:15 pm
8:16 pm
भिसा
8:20 pm
8:22 pm
परसौनी
8:28 pm
8:30 pm
बजपट्टी
8:37 pm
8:38 pm
अवापुर
8:42 pm
8:43 pm
बछारपुर हाल्ट
8:47 pm
8:49 pm
जनकपुर रोड
8:54 pm
8:55 pm
चंदौना हॉल्ट
8:59 pm
9:01 pm
जोगियरा
9:07 pm
9:08 pm
देब्रबंधौली
9:13 pm
9:14 pm
मुरैठा हॉल्ट
9:32 pm
9:34 pm
कमतौल
9:41 pm
9:42 pm
टेक्टर
9:46 pm
9:48 pm
मुहम्मदपुर
9:55 pm
9:56 pm
शिशो हॉल्ट
10:23 pm
10:33 pm
दरभंगा जंक्शन
10:41 pm
10:46 pm
लहेरिया सराय
10:51 pm
10:53 pm
थाल्वारा
11:05 pm
11:07 pm
हैयाघाट
11:18 pm
11:20 pm
राम्भाद्दरपुर
11:27 pm
11:29 pm
किशनपुर
11:36 pm
11:38 pm
मुक्तापुर
11:55 pm
 
समस्तीपुर जंक्शन
कोच रचना (ऐतिहासिक डेटा)
En
UR
UR
UR
UR
UR
UR
UR
UR