ट्रेन रनिंग स्टेटस

95745 मुंबई छ. शिवाजी कल्याण फास्ट रनिंग स्थिति

Progress कृपया प्रतीक्षा करें स्थिति चेक हो रही है
आगमन
प्रस्थान
9:54 pm
छ. शिवाजी महाराज टर्मिनस
10:01 pm
10:02 pm
भाईखल्ला
10:07 pm
10:08 pm
दादर सेंट्रल
10:15 pm
10:16 pm
कुर्ला जंक्शन
10:19 pm
10:20 pm
घाट कोपर
10:31 pm
10:32 pm
मुलुंड
10:35 pm
10:36 pm
ठाणे
10:47 pm
10:48 pm
डोम्बिवली
10:57 pm
 
कल्याण जंक्शन