ट्रेन रनिंग स्टेटस

96101 मुंबई छ. शिवाजी कर्जत लोकल रनिंग स्थिति

Progress कृपया प्रतीक्षा करें स्थिति चेक हो रही है
आगमन
प्रस्थान
12:25 am
छ. शिवाजी महाराज टर्मिनस
12:27 am
12:28 am
मस्जिद
12:29 am
12:30 am
संधुर्स्त रोड
12:32 am
12:33 am
भाईखल्ला
12:34 am
12:35 am
चिंचपोकली
12:36 am
12:37 am
कर्री रोड
12:39 am
12:40 am
परेल
12:42 am
12:43 am
दादर सेंट्रल
12:45 am
12:46 am
माटुंगा
12:48 am
12:49 am
सायन
12:52 am
12:53 am
कुर्ला जंक्शन
12:55 am
12:56 am
विद्याविहार
12:58 am
12:59 am
घाट कोपर
1:02 am
1:03 am
विखरोली
1:05 am
1:06 am
कान्जुर मार्ग
1:08 am
1:09 am
भांडुप
1:11 am
1:12 am
नाहुर
1:14 am
1:15 am
मुलुंड
1:18 am
1:19 am
ठाणे
1:22 am
1:23 am
कालवा
1:28 am
1:29 am
मुम्बरा
1:32 am
1:33 am
दिवा जंक्शन
1:37 am
1:38 am
कोपर
1:41 am
1:42 am
डोम्बिवली
1:45 am
1:46 am
थाकुरली
1:51 am
1:52 am
कल्याण जंक्शन
1:55 am
1:56 am
विट्ठलवाडी
1:57 am
1:58 am
उल्हासनगर
2:01 am
2:02 am
अम्बरनाथ
2:08 am
2:09 am
बदलापुर
2:17 am
2:18 am
वंगानी
2:21 am
2:22 am
शेलु
2:25 am
2:26 am
नेरल
2:32 am
2:33 am
भिवपुरी रोड
2:45 am
 
कर्जत
कोच रचना (ऐतिहासिक डेटा)