ट्रेन रनिंग स्टेटस

96221 मुंबई छ. शिवाजी बदलापुर लोकल रनिंग स्थिति

Progress कृपया प्रतीक्षा करें स्थिति चेक हो रही है
आगमन
प्रस्थान
9:28 pm
छ. शिवाजी महाराज टर्मिनस
9:30 pm
9:31 pm
मस्जिद
9:32 pm
9:33 pm
संधुर्स्त रोड
9:35 pm
9:36 pm
भाईखल्ला
9:37 pm
9:38 pm
चिंचपोकली
9:39 pm
9:40 pm
कर्री रोड
9:42 pm
9:43 pm
परेल
9:45 pm
9:46 pm
दादर सेंट्रल
9:48 pm
9:49 pm
माटुंगा
9:51 pm
9:52 pm
सायन
9:55 pm
9:56 pm
कुर्ला जंक्शन
9:58 pm
9:59 pm
विद्याविहार
10:01 pm
10:02 pm
घाट कोपर
10:05 pm
10:06 pm
विखरोली
10:08 pm
10:09 pm
कान्जुर मार्ग
10:11 pm
10:12 pm
भांडुप
10:14 pm
10:15 pm
नाहुर
10:17 pm
10:18 pm
मुलुंड
10:22 pm
10:23 pm
ठाणे
10:26 pm
10:27 pm
कालवा
10:32 pm
10:33 pm
मुम्बरा
10:36 pm
10:37 pm
दिवा जंक्शन
10:41 pm
10:42 pm
कोपर
10:44 pm
10:45 pm
डोम्बिवली
10:47 pm
10:48 pm
थाकुरली
10:55 pm
10:56 pm
कल्याण जंक्शन
11:00 pm
11:01 pm
विट्ठलवाडी
11:03 pm
11:04 pm
उल्हासनगर
11:07 pm
11:08 pm
अम्बरनाथ
11:16 pm
 
बदलापुर
कोच रचना (ऐतिहासिक डेटा)