ट्रेन रनिंग स्टेटस

96325 मुंबई छ. शिवाजी अम्बरनाथ लोकल रनिंग स्थिति

Progress कृपया प्रतीक्षा करें स्थिति चेक हो रही है
आगमन
प्रस्थान
2:56 pm
छ. शिवाजी महाराज टर्मिनस
2:58 pm
2:59 pm
मस्जिद
3:00 pm
3:01 pm
संधुर्स्त रोड
3:03 pm
3:04 pm
भाईखल्ला
3:05 pm
3:06 pm
चिंचपोकली
3:07 pm
3:08 pm
कर्री रोड
3:10 pm
3:11 pm
परेल
3:13 pm
3:14 pm
दादर सेंट्रल
3:16 pm
3:17 pm
माटुंगा
3:19 pm
3:20 pm
सायन
3:23 pm
3:24 pm
कुर्ला जंक्शन
3:26 pm
3:27 pm
विद्याविहार
3:29 pm
3:30 pm
घाट कोपर
3:33 pm
3:34 pm
विखरोली
3:36 pm
3:37 pm
कान्जुर मार्ग
3:39 pm
3:40 pm
भांडुप
3:42 pm
3:43 pm
नाहुर
3:45 pm
3:46 pm
मुलुंड
3:50 pm
3:51 pm
ठाणे
3:54 pm
3:55 pm
कालवा
4:00 pm
4:01 pm
मुम्बरा
4:04 pm
4:05 pm
दिवा जंक्शन
4:09 pm
4:10 pm
कोपर
4:12 pm
4:13 pm
डोम्बिवली
4:16 pm
4:17 pm
थाकुरली
4:22 pm
4:23 pm
कल्याण जंक्शन
4:27 pm
4:28 pm
विट्ठलवाडी
4:29 pm
4:30 pm
उल्हासनगर
4:36 pm
 
अम्बरनाथ
कोच रचना (ऐतिहासिक डेटा)