ट्रेन रनिंग स्टेटस

96329 मुंबई छ. शिवाजी अम्बरनाथ लोकल रनिंग स्थिति

Progress कृपया प्रतीक्षा करें स्थिति चेक हो रही है
आगमन
प्रस्थान
4:13 pm
छ. शिवाजी महाराज टर्मिनस
4:15 pm
4:16 pm
मस्जिद
4:17 pm
4:18 pm
संधुर्स्त रोड
4:20 pm
4:21 pm
भाईखल्ला
4:22 pm
4:23 pm
चिंचपोकली
4:24 pm
4:25 pm
कर्री रोड
4:27 pm
4:28 pm
परेल
4:30 pm
4:31 pm
दादर सेंट्रल
4:33 pm
4:34 pm
माटुंगा
4:36 pm
4:37 pm
सायन
4:40 pm
4:41 pm
कुर्ला जंक्शन
4:43 pm
4:44 pm
विद्याविहार
4:46 pm
4:47 pm
घाट कोपर
4:50 pm
4:51 pm
विखरोली
4:53 pm
4:54 pm
कान्जुर मार्ग
4:56 pm
4:57 pm
भांडुप
4:59 pm
5:00 pm
नाहुर
5:02 pm
5:03 pm
मुलुंड
5:07 pm
5:08 pm
ठाणे
5:11 pm
5:12 pm
कालवा
5:17 pm
5:18 pm
मुम्बरा
5:21 pm
5:22 pm
दिवा जंक्शन
5:26 pm
5:27 pm
कोपर
5:29 pm
5:30 pm
डोम्बिवली
5:33 pm
5:34 pm
थाकुरली
5:39 pm
5:40 pm
कल्याण जंक्शन
5:44 pm
5:45 pm
विट्ठलवाडी
5:46 pm
5:47 pm
उल्हासनगर
5:54 pm
 
अम्बरनाथ
कोच रचना (ऐतिहासिक डेटा)