ट्रेन रनिंग स्टेटस

96333 मुंबई छ. शिवाजी अम्बरनाथ लोकल रनिंग स्थिति

Progress कृपया प्रतीक्षा करें स्थिति चेक हो रही है
आगमन
प्रस्थान
8:13 pm
छ. शिवाजी महाराज टर्मिनस
8:15 pm
8:16 pm
मस्जिद
8:17 pm
8:18 pm
संधुर्स्त रोड
8:20 pm
8:21 pm
भाईखल्ला
8:22 pm
8:23 pm
चिंचपोकली
8:24 pm
8:25 pm
कर्री रोड
8:27 pm
8:28 pm
परेल
8:30 pm
8:31 pm
दादर सेंट्रल
8:33 pm
8:34 pm
माटुंगा
8:36 pm
8:37 pm
सायन
8:40 pm
8:41 pm
कुर्ला जंक्शन
8:43 pm
8:44 pm
विद्याविहार
8:46 pm
8:47 pm
घाट कोपर
8:50 pm
8:51 pm
विखरोली
8:53 pm
8:54 pm
कान्जुर मार्ग
8:56 pm
8:57 pm
भांडुप
8:59 pm
9:00 pm
नाहुर
9:02 pm
9:03 pm
मुलुंड
9:07 pm
9:08 pm
ठाणे
9:11 pm
9:12 pm
कालवा
9:17 pm
9:18 pm
मुम्बरा
9:21 pm
9:22 pm
दिवा जंक्शन
9:26 pm
9:27 pm
कोपर
9:30 pm
9:31 pm
डोम्बिवली
9:34 pm
9:35 pm
थाकुरली
9:40 pm
9:41 pm
कल्याण जंक्शन
9:45 pm
9:46 pm
विट्ठलवाडी
9:47 pm
9:48 pm
उल्हासनगर
9:54 pm
 
अम्बरनाथ
कोच रचना (ऐतिहासिक डेटा)