ट्रेन रनिंग स्टेटस

96337 मुंबई छ. शिवाजी अम्बरनाथ लोकल रनिंग स्थिति

Progress कृपया प्रतीक्षा करें स्थिति चेक हो रही है
आगमन
प्रस्थान
9:40 pm
छ. शिवाजी महाराज टर्मिनस
9:42 pm
9:43 pm
मस्जिद
9:44 pm
9:45 pm
संधुर्स्त रोड
9:47 pm
9:48 pm
भाईखल्ला
9:49 pm
9:50 pm
चिंचपोकली
9:51 pm
9:52 pm
कर्री रोड
9:54 pm
9:55 pm
परेल
9:57 pm
9:58 pm
दादर सेंट्रल
10:00 pm
10:01 pm
माटुंगा
10:03 pm
10:04 pm
सायन
10:07 pm
10:08 pm
कुर्ला जंक्शन
10:10 pm
10:11 pm
विद्याविहार
10:13 pm
10:14 pm
घाट कोपर
10:17 pm
10:18 pm
विखरोली
10:20 pm
10:21 pm
कान्जुर मार्ग
10:23 pm
10:24 pm
भांडुप
10:26 pm
10:27 pm
नाहुर
10:29 pm
10:30 pm
मुलुंड
10:34 pm
10:35 pm
ठाणे
10:38 pm
10:39 pm
कालवा
10:44 pm
10:45 pm
मुम्बरा
10:48 pm
10:49 pm
दिवा जंक्शन
10:53 pm
10:54 pm
कोपर
10:57 pm
10:58 pm
डोम्बिवली
11:01 pm
11:02 pm
थाकुरली
11:07 pm
11:08 pm
कल्याण जंक्शन
11:12 pm
11:13 pm
विट्ठलवाडी
11:15 pm
11:16 pm
उल्हासनगर
11:20 pm
 
अम्बरनाथ
कोच रचना (ऐतिहासिक डेटा)