ट्रेन रनिंग स्टेटस

96343 मुंबई छ. शिवाजी अम्बरनाथ लोकल रनिंग स्थिति

Progress कृपया प्रतीक्षा करें स्थिति चेक हो रही है
आगमन
प्रस्थान
11:52 pm
छ. शिवाजी महाराज टर्मिनस
11:54 pm
11:55 pm
मस्जिद
11:56 pm
11:57 pm
संधुर्स्त रोड
11:59 pm
12:00 am
भाईखल्ला
12:01 am
12:02 am
चिंचपोकली
12:03 am
12:04 am
कर्री रोड
12:06 am
12:07 am
परेल
12:09 am
12:10 am
दादर सेंट्रल
12:13 am
12:14 am
माटुंगा
12:16 am
12:17 am
सायन
12:20 am
12:21 am
कुर्ला जंक्शन
12:23 am
12:24 am
विद्याविहार
12:26 am
12:27 am
घाट कोपर
12:30 am
12:31 am
विखरोली
12:33 am
12:34 am
कान्जुर मार्ग
12:36 am
12:37 am
भांडुप
12:39 am
12:40 am
नाहुर
12:42 am
12:43 am
मुलुंड
12:47 am
12:48 am
ठाणे
12:51 am
12:52 am
कालवा
12:57 am
12:58 am
मुम्बरा
1:01 am
1:02 am
दिवा जंक्शन
1:06 am
1:07 am
कोपर
1:09 am
1:10 am
डोम्बिवली
1:12 am
1:13 am
थाकुरली
1:18 am
1:19 am
कल्याण जंक्शन
1:23 am
1:24 am
विट्ठलवाडी
1:25 am
1:26 am
उल्हासनगर
1:32 am
 
अम्बरनाथ
कोच रचना (ऐतिहासिक डेटा)