ट्रेन रनिंग स्टेटस

96409 मुंबई छ. शिवाजी कसारा लोकल रनिंग स्थिति

Progress कृपया प्रतीक्षा करें स्थिति चेक हो रही है
आगमन
प्रस्थान
9:32 pm
छ. शिवाजी महाराज टर्मिनस
9:34 pm
9:35 pm
मस्जिद
9:36 pm
9:37 pm
संधुर्स्त रोड
9:39 pm
9:40 pm
भाईखल्ला
9:41 pm
9:42 pm
चिंचपोकली
9:43 pm
9:44 pm
कर्री रोड
9:46 pm
9:47 pm
परेल
9:49 pm
9:50 pm
दादर सेंट्रल
9:52 pm
9:53 pm
माटुंगा
9:55 pm
9:56 pm
सायन
9:59 pm
10:00 pm
कुर्ला जंक्शन
10:02 pm
10:03 pm
विद्याविहार
10:05 pm
10:06 pm
घाट कोपर
10:09 pm
10:10 pm
विखरोली
10:12 pm
10:13 pm
कान्जुर मार्ग
10:15 pm
10:16 pm
भांडुप
10:18 pm
10:19 pm
नाहुर
10:21 pm
10:22 pm
मुलुंड
10:26 pm
10:27 pm
ठाणे
10:30 pm
10:31 pm
कालवा
10:36 pm
10:37 pm
मुम्बरा
10:40 pm
10:41 pm
दिवा जंक्शन
10:45 pm
10:46 pm
कोपर
10:49 pm
10:50 pm
डोम्बिवली
10:53 pm
10:54 pm
थाकुरली
10:59 pm
11:01 pm
कल्याण जंक्शन
11:05 pm
11:06 pm
शहद
11:08 pm
11:09 pm
अम्बिवली
11:14 pm
11:15 pm
तितवाला
11:21 pm
11:22 pm
खड़ावली
11:28 pm
11:29 pm
वासिंद
11:34 pm
11:35 pm
असंगांव
11:43 pm
11:44 pm
अटगांव
11:48 pm
11:49 pm
ठंसित
11:53 pm
11:54 pm
खरडी
11:59 pm
12:00 am
ऊम्बेर्माली
12:11 am
 
कसारा
कोच रचना (ऐतिहासिक डेटा)