ट्रेन रनिंग स्टेटस

96516 असंगांव मुंबई छ. शिवाजी लोकल रनिंग स्थिति

Progress कृपया प्रतीक्षा करें स्थिति चेक हो रही है
आगमन
प्रस्थान
6:15 pm
असंगांव
6:22 pm
6:23 pm
वासिंद
6:29 pm
6:30 pm
खड़ावली
6:36 pm
6:37 pm
तितवाला
6:42 pm
6:43 pm
अम्बिवली
6:45 pm
6:46 pm
शहद
6:53 pm
6:54 pm
कल्याण जंक्शन
6:59 pm
7:00 pm
थाकुरली
7:02 pm
7:03 pm
डोम्बिवली
7:05 pm
7:06 pm
कोपर
7:10 pm
7:11 pm
दिवा जंक्शन
7:14 pm
7:15 pm
मुम्बरा
7:20 pm
7:21 pm
कालवा
7:24 pm
7:25 pm
ठाणे
7:29 pm
7:30 pm
मुलुंड
7:32 pm
7:33 pm
नाहुर
7:35 pm
7:36 pm
भांडुप
7:38 pm
7:39 pm
कान्जुर मार्ग
7:41 pm
7:42 pm
विखरोली
7:45 pm
7:46 pm
घाट कोपर
7:48 pm
7:49 pm
विद्याविहार
7:51 pm
7:52 pm
कुर्ला जंक्शन
7:55 pm
7:56 pm
सायन
7:58 pm
7:59 pm
माटुंगा
8:02 pm
8:03 pm
दादर सेंट्रल
8:05 pm
8:06 pm
परेल
8:08 pm
8:09 pm
कर्री रोड
8:10 pm
8:11 pm
चिंचपोकली
8:12 pm
8:13 pm
भाईखल्ला
8:15 pm
8:16 pm
संधुर्स्त रोड
8:18 pm
8:19 pm
मस्जिद
8:22 pm
 
छ. शिवाजी महाराज टर्मिनस
कोच रचना (ऐतिहासिक डेटा)