ट्रेन रनिंग स्टेटस

96519 मुंबई छ. शिवाजी असंगांव लोकल रनिंग स्थिति

Progress कृपया प्रतीक्षा करें स्थिति चेक हो रही है
आगमन
प्रस्थान
8:56 pm
छ. शिवाजी महाराज टर्मिनस
8:58 pm
8:59 pm
मस्जिद
9:00 pm
9:01 pm
संधुर्स्त रोड
9:03 pm
9:04 pm
भाईखल्ला
9:05 pm
9:06 pm
चिंचपोकली
9:07 pm
9:08 pm
कर्री रोड
9:10 pm
9:11 pm
परेल
9:13 pm
9:14 pm
दादर सेंट्रल
9:16 pm
9:17 pm
माटुंगा
9:19 pm
9:20 pm
सायन
9:23 pm
9:24 pm
कुर्ला जंक्शन
9:26 pm
9:27 pm
विद्याविहार
9:29 pm
9:30 pm
घाट कोपर
9:33 pm
9:34 pm
विखरोली
9:36 pm
9:37 pm
कान्जुर मार्ग
9:39 pm
9:40 pm
भांडुप
9:42 pm
9:43 pm
नाहुर
9:45 pm
9:46 pm
मुलुंड
9:50 pm
9:51 pm
ठाणे
9:55 pm
9:56 pm
कालवा
10:01 pm
10:02 pm
मुम्बरा
10:05 pm
10:06 pm
दिवा जंक्शन
10:10 pm
10:11 pm
कोपर
10:14 pm
10:15 pm
डोम्बिवली
10:18 pm
10:19 pm
थाकुरली
10:24 pm
10:25 pm
कल्याण जंक्शन
10:28 pm
10:29 pm
शहद
10:31 pm
10:32 pm
अम्बिवली
10:37 pm
10:38 pm
तितवाला
10:44 pm
10:45 pm
खड़ावली
10:51 pm
10:52 pm
वासिंद
11:00 pm
 
असंगांव
कोच रचना (ऐतिहासिक डेटा)