ट्रेन रनिंग स्टेटस

96628 तितवाला मुंबई छ. शिवाजी लोकल रनिंग स्थिति

Progress कृपया प्रतीक्षा करें स्थिति चेक हो रही है
आगमन
प्रस्थान
12:21 pm
तितवाला
12:28 pm
12:29 pm
अम्बिवली
12:31 pm
12:32 pm
शहद
12:36 pm
12:37 pm
कल्याण जंक्शन
12:41 pm
12:42 pm
थाकुरली
12:44 pm
12:45 pm
डोम्बिवली
12:47 pm
12:48 pm
कोपर
12:52 pm
12:53 pm
दिवा जंक्शन
12:56 pm
12:57 pm
मुम्बरा
1:02 pm
1:03 pm
कालवा
1:06 pm
1:07 pm
ठाणे
1:10 pm
1:11 pm
मुलुंड
1:13 pm
1:14 pm
नाहुर
1:16 pm
1:17 pm
भांडुप
1:19 pm
1:20 pm
कान्जुर मार्ग
1:22 pm
1:23 pm
विखरोली
1:26 pm
1:27 pm
घाट कोपर
1:29 pm
1:30 pm
विद्याविहार
1:32 pm
1:33 pm
कुर्ला जंक्शन
1:36 pm
1:37 pm
सायन
1:39 pm
1:40 pm
माटुंगा
1:43 pm
1:44 pm
दादर सेंट्रल
1:46 pm
1:47 pm
परेल
1:49 pm
1:50 pm
कर्री रोड
1:51 pm
1:52 pm
चिंचपोकली
1:53 pm
1:54 pm
भाईखल्ला
1:56 pm
1:57 pm
संधुर्स्त रोड
1:59 pm
2:00 pm
मस्जिद
2:03 pm
 
छ. शिवाजी महाराज टर्मिनस