ट्रेन रनिंग स्टेटस

96633 मुंबई छ. शिवाजी तितवाला लोकल रनिंग स्थिति

Progress कृपया प्रतीक्षा करें स्थिति चेक हो रही है
आगमन
प्रस्थान
2:46 pm
छ. शिवाजी महाराज टर्मिनस
2:48 pm
2:49 pm
मस्जिद
2:50 pm
2:51 pm
संधुर्स्त रोड
2:53 pm
2:54 pm
भाईखल्ला
2:55 pm
2:56 pm
चिंचपोकली
2:57 pm
2:58 pm
कर्री रोड
3:00 pm
3:01 pm
परेल
3:03 pm
3:04 pm
दादर सेंट्रल
3:06 pm
3:07 pm
माटुंगा
3:09 pm
3:10 pm
सायन
3:13 pm
3:14 pm
कुर्ला जंक्शन
3:16 pm
3:17 pm
विद्याविहार
3:19 pm
3:20 pm
घाट कोपर
3:23 pm
3:24 pm
विखरोली
3:26 pm
3:27 pm
कान्जुर मार्ग
3:29 pm
3:30 pm
भांडुप
3:32 pm
3:33 pm
नाहुर
3:35 pm
3:36 pm
मुलुंड
3:40 pm
3:41 pm
ठाणे
3:44 pm
3:45 pm
कालवा
3:50 pm
3:51 pm
मुम्बरा
3:54 pm
3:55 pm
दिवा जंक्शन
3:59 pm
4:00 pm
कोपर
4:02 pm
4:03 pm
डोम्बिवली
4:06 pm
4:07 pm
थाकुरली
4:12 pm
4:13 pm
कल्याण जंक्शन
4:16 pm
4:17 pm
शहद
4:19 pm
4:20 pm
अम्बिवली
4:28 pm
 
तितवाला
कोच रचना (ऐतिहासिक डेटा)