ट्रेन रनिंग स्टेटस

96642 तितवाला मुंबई छ. शिवाजी लोकल रनिंग स्थिति

Progress कृपया प्रतीक्षा करें स्थिति चेक हो रही है
आगमन
प्रस्थान
3:35 pm
तितवाला
3:42 pm
3:43 pm
अम्बिवली
3:45 pm
3:46 pm
शहद
3:50 pm
3:51 pm
कल्याण जंक्शन
3:56 pm
3:57 pm
थाकुरली
4:00 pm
4:01 pm
डोम्बिवली
4:03 pm
4:04 pm
कोपर
4:08 pm
4:09 pm
दिवा जंक्शन
4:12 pm
4:13 pm
मुम्बरा
4:18 pm
4:19 pm
कालवा
4:22 pm
4:23 pm
ठाणे
4:27 pm
4:28 pm
मुलुंड
4:30 pm
4:31 pm
नाहुर
4:33 pm
4:34 pm
भांडुप
4:36 pm
4:37 pm
कान्जुर मार्ग
4:39 pm
4:40 pm
विखरोली
4:43 pm
4:44 pm
घाट कोपर
4:46 pm
4:47 pm
विद्याविहार
4:49 pm
4:50 pm
कुर्ला जंक्शन
4:53 pm
4:54 pm
सायन
4:56 pm
4:57 pm
माटुंगा
5:00 pm
5:01 pm
दादर सेंट्रल
5:03 pm
5:04 pm
परेल
5:06 pm
5:07 pm
कर्री रोड
5:08 pm
5:09 pm
चिंचपोकली
5:10 pm
5:11 pm
भाईखल्ला
5:13 pm
5:14 pm
संधुर्स्त रोड
5:16 pm
5:17 pm
मस्जिद
5:20 pm
 
छ. शिवाजी महाराज टर्मिनस
कोच रचना (ऐतिहासिक डेटा)