ट्रेन रनिंग स्टेटस

96645 मुंबई छ. शिवाजी तितवाला लोकल रनिंग स्थिति

Progress कृपया प्रतीक्षा करें स्थिति चेक हो रही है
आगमन
प्रस्थान
8:30 pm
छ. शिवाजी महाराज टर्मिनस
8:33 pm
8:34 pm
मस्जिद
8:35 pm
8:36 pm
संधुर्स्त रोड
8:38 pm
8:39 pm
भाईखल्ला
8:40 pm
8:41 pm
चिंचपोकली
8:42 pm
8:43 pm
कर्री रोड
8:45 pm
8:46 pm
परेल
8:48 pm
8:49 pm
दादर सेंट्रल
8:51 pm
8:52 pm
माटुंगा
8:54 pm
8:55 pm
सायन
8:58 pm
8:59 pm
कुर्ला जंक्शन
9:01 pm
9:02 pm
विद्याविहार
9:05 pm
9:06 pm
घाट कोपर
9:09 pm
9:10 pm
विखरोली
9:12 pm
9:13 pm
कान्जुर मार्ग
9:15 pm
9:16 pm
भांडुप
9:18 pm
9:19 pm
नाहुर
9:21 pm
9:22 pm
मुलुंड
9:27 pm
9:28 pm
ठाणे
9:32 pm
9:33 pm
कालवा
9:38 pm
9:39 pm
मुम्बरा
9:42 pm
9:43 pm
दिवा जंक्शन
9:47 pm
9:48 pm
कोपर
9:51 pm
9:52 pm
डोम्बिवली
9:55 pm
9:56 pm
थाकुरली
10:01 pm
10:02 pm
कल्याण जंक्शन
10:05 pm
10:06 pm
शहद
10:08 pm
10:09 pm
अम्बिवली
10:17 pm
 
तितवाला
कोच रचना (ऐतिहासिक डेटा)