ट्रेन रनिंग स्टेटस

96650 तितवाला मुंबई छ. शिवाजी लोकल रनिंग स्थिति

Progress कृपया प्रतीक्षा करें स्थिति चेक हो रही है
आगमन
प्रस्थान
8:37 pm
तितवाला
8:44 pm
8:45 pm
अम्बिवली
8:47 pm
8:48 pm
शहद
8:54 pm
8:55 pm
कल्याण जंक्शन
9:01 pm
9:02 pm
थाकुरली
9:04 pm
9:05 pm
डोम्बिवली
9:07 pm
9:08 pm
कोपर
9:12 pm
9:13 pm
दिवा जंक्शन
9:17 pm
9:18 pm
मुम्बरा
9:23 pm
9:24 pm
कालवा
9:28 pm
9:29 pm
ठाणे
9:33 pm
9:34 pm
मुलुंड
9:36 pm
9:37 pm
नाहुर
9:39 pm
9:40 pm
भांडुप
9:42 pm
9:43 pm
कान्जुर मार्ग
9:45 pm
9:46 pm
विखरोली
9:49 pm
9:50 pm
घाट कोपर
9:52 pm
9:53 pm
विद्याविहार
9:55 pm
9:56 pm
कुर्ला जंक्शन
9:59 pm
10:00 pm
सायन
10:02 pm
10:03 pm
माटुंगा
10:06 pm
10:07 pm
दादर सेंट्रल
10:09 pm
10:10 pm
परेल
10:12 pm
10:13 pm
कर्री रोड
10:14 pm
10:15 pm
चिंचपोकली
10:16 pm
10:17 pm
भाईखल्ला
10:19 pm
10:20 pm
संधुर्स्त रोड
10:22 pm
10:23 pm
मस्जिद
10:28 pm
 
छ. शिवाजी महाराज टर्मिनस
कोच रचना (ऐतिहासिक डेटा)