ट्रेन रनिंग स्टेटस

96653 मुंबई छ. शिवाजी तितवाला लोकल रनिंग स्थिति

Progress कृपया प्रतीक्षा करें स्थिति चेक हो रही है
आगमन
प्रस्थान
11:20 pm
छ. शिवाजी महाराज टर्मिनस
11:22 pm
11:23 pm
मस्जिद
11:24 pm
11:25 pm
संधुर्स्त रोड
11:27 pm
11:28 pm
भाईखल्ला
11:29 pm
11:30 pm
चिंचपोकली
11:31 pm
11:32 pm
कर्री रोड
11:34 pm
11:35 pm
परेल
11:37 pm
11:38 pm
दादर सेंट्रल
11:40 pm
11:41 pm
माटुंगा
11:43 pm
11:44 pm
सायन
11:47 pm
11:48 pm
कुर्ला जंक्शन
11:50 pm
11:51 pm
विद्याविहार
11:53 pm
11:54 pm
घाट कोपर
11:57 pm
11:58 pm
विखरोली
12:00 am
12:01 am
कान्जुर मार्ग
12:03 am
12:04 am
भांडुप
12:06 am
12:07 am
नाहुर
12:09 am
12:10 am
मुलुंड
12:14 am
12:15 am
ठाणे
12:18 am
12:19 am
कालवा
12:24 am
12:25 am
मुम्बरा
12:28 am
12:29 am
दिवा जंक्शन
12:33 am
12:34 am
कोपर
12:36 am
12:37 am
डोम्बिवली
12:40 am
12:41 am
थाकुरली
12:46 am
12:47 am
कल्याण जंक्शन
12:50 am
12:51 am
शहद
12:53 am
12:54 am
अम्बिवली
1:02 am
 
तितवाला
कोच रचना (ऐतिहासिक डेटा)