ट्रेन रनिंग स्टेटस

96654 तितवाला मुंबई छ. शिवाजी लोकल रनिंग स्थिति

Progress कृपया प्रतीक्षा करें स्थिति चेक हो रही है
आगमन
प्रस्थान
9:24 pm
तितवाला
9:31 pm
9:32 pm
अम्बिवली
9:34 pm
9:35 pm
शहद
9:39 pm
9:40 pm
कल्याण जंक्शन
9:44 pm
9:45 pm
थाकुरली
9:47 pm
9:48 pm
डोम्बिवली
9:50 pm
9:51 pm
कोपर
9:55 pm
9:56 pm
दिवा जंक्शन
9:59 pm
10:00 pm
मुम्बरा
10:05 pm
10:06 pm
कालवा
10:09 pm
10:10 pm
ठाणे
10:14 pm
10:15 pm
मुलुंड
10:17 pm
10:18 pm
नाहुर
10:20 pm
10:21 pm
भांडुप
10:23 pm
10:24 pm
कान्जुर मार्ग
10:26 pm
10:27 pm
विखरोली
10:30 pm
10:31 pm
घाट कोपर
10:33 pm
10:34 pm
विद्याविहार
10:36 pm
10:37 pm
कुर्ला जंक्शन
10:40 pm
10:41 pm
सायन
10:43 pm
10:44 pm
माटुंगा
10:47 pm
10:48 pm
दादर सेंट्रल
10:50 pm
10:51 pm
परेल
10:53 pm
10:54 pm
कर्री रोड
10:55 pm
10:56 pm
चिंचपोकली
10:58 pm
10:59 pm
भाईखल्ला
11:01 pm
11:02 pm
संधुर्स्त रोड
11:04 pm
11:05 pm
मस्जिद
11:08 pm
 
छ. शिवाजी महाराज टर्मिनस
कोच रचना (ऐतिहासिक डेटा)