ट्रेन रनिंग स्टेटस

97063 मुंबई छ. शिवाजी कल्याण लोकल रनिंग स्थिति

Progress कृपया प्रतीक्षा करें स्थिति चेक हो रही है
आगमन
प्रस्थान
12:32 pm
छ. शिवाजी महाराज टर्मिनस
12:34 pm
12:35 pm
मस्जिद
12:36 pm
12:37 pm
संधुर्स्त रोड
12:39 pm
12:40 pm
भाईखल्ला
12:41 pm
12:42 pm
चिंचपोकली
12:43 pm
12:44 pm
कर्री रोड
12:46 pm
12:47 pm
परेल
12:49 pm
12:50 pm
दादर सेंट्रल
12:52 pm
12:53 pm
माटुंगा
12:55 pm
12:56 pm
सायन
12:59 pm
1:00 pm
कुर्ला जंक्शन
1:02 pm
1:03 pm
विद्याविहार
1:05 pm
1:06 pm
घाट कोपर
1:09 pm
1:10 pm
विखरोली
1:12 pm
1:13 pm
कान्जुर मार्ग
1:15 pm
1:16 pm
भांडुप
1:18 pm
1:19 pm
नाहुर
1:21 pm
1:22 pm
मुलुंड
1:26 pm
1:27 pm
ठाणे
1:30 pm
1:31 pm
कालवा
1:36 pm
1:37 pm
मुम्बरा
1:40 pm
1:41 pm
दिवा जंक्शन
1:45 pm
1:46 pm
कोपर
1:48 pm
1:49 pm
डोम्बिवली
1:52 pm
1:53 pm
थाकुरली
1:59 pm
 
कल्याण जंक्शन
कोच रचना (ऐतिहासिक डेटा)