ट्रेन रनिंग स्टेटस

97084 कल्याण मुंबई छ. शिवाजी लोकल रनिंग स्थिति

Progress कृपया प्रतीक्षा करें स्थिति चेक हो रही है
आगमन
प्रस्थान
3:07 pm
कल्याण जंक्शन
3:12 pm
3:13 pm
थाकुरली
3:15 pm
3:16 pm
डोम्बिवली
3:18 pm
3:19 pm
कोपर
3:23 pm
3:24 pm
दिवा जंक्शन
3:27 pm
3:28 pm
मुम्बरा
3:33 pm
3:34 pm
कालवा
3:37 pm
3:38 pm
ठाणे
3:41 pm
3:42 pm
मुलुंड
3:44 pm
3:45 pm
नाहुर
3:47 pm
3:48 pm
भांडुप
3:50 pm
3:51 pm
कान्जुर मार्ग
3:53 pm
3:54 pm
विखरोली
3:57 pm
3:58 pm
घाट कोपर
4:00 pm
4:01 pm
विद्याविहार
4:03 pm
4:04 pm
कुर्ला जंक्शन
4:07 pm
4:08 pm
सायन
4:10 pm
4:11 pm
माटुंगा
4:14 pm
4:15 pm
दादर सेंट्रल
4:17 pm
4:18 pm
परेल
4:20 pm
4:21 pm
कर्री रोड
4:22 pm
4:23 pm
चिंचपोकली
4:24 pm
4:25 pm
भाईखल्ला
4:27 pm
4:28 pm
संधुर्स्त रोड
4:30 pm
4:31 pm
मस्जिद
4:34 pm
 
छ. शिवाजी महाराज टर्मिनस
कोच रचना (ऐतिहासिक डेटा)