ट्रेन रनिंग स्टेटस

97088 कल्याण मुंबई छ. शिवाजी लोकल रनिंग स्थिति

Progress कृपया प्रतीक्षा करें स्थिति चेक हो रही है
आगमन
प्रस्थान
3:30 pm
कल्याण जंक्शन
3:35 pm
3:36 pm
थाकुरली
3:38 pm
3:39 pm
डोम्बिवली
3:42 pm
3:43 pm
कोपर
3:47 pm
3:48 pm
दिवा जंक्शन
3:51 pm
3:52 pm
मुम्बरा
3:57 pm
3:58 pm
कालवा
4:02 pm
4:03 pm
ठाणे
4:08 pm
4:09 pm
मुलुंड
4:11 pm
4:12 pm
नाहुर
4:14 pm
4:15 pm
भांडुप
4:17 pm
4:18 pm
कान्जुर मार्ग
4:20 pm
4:21 pm
विखरोली
4:24 pm
4:25 pm
घाट कोपर
4:27 pm
4:28 pm
विद्याविहार
4:30 pm
4:31 pm
कुर्ला जंक्शन
4:34 pm
4:35 pm
सायन
4:37 pm
4:38 pm
माटुंगा
4:41 pm
4:42 pm
दादर सेंट्रल
4:44 pm
4:45 pm
परेल
4:47 pm
4:48 pm
कर्री रोड
4:49 pm
4:50 pm
चिंचपोकली
4:51 pm
4:52 pm
भाईखल्ला
4:54 pm
4:55 pm
संधुर्स्त रोड
4:57 pm
4:58 pm
मस्जिद
5:03 pm
 
छ. शिवाजी महाराज टर्मिनस
कोच रचना (ऐतिहासिक डेटा)