ट्रेन रनिंग स्टेटस

97090 कल्याण मुंबई छ. शिवाजी लोकल रनिंग स्थिति

Progress कृपया प्रतीक्षा करें स्थिति चेक हो रही है
आगमन
प्रस्थान
3:37 pm
कल्याण जंक्शन
3:42 pm
3:43 pm
थाकुरली
3:45 pm
3:46 pm
डोम्बिवली
3:48 pm
3:49 pm
कोपर
3:53 pm
3:54 pm
दिवा जंक्शन
3:57 pm
3:58 pm
मुम्बरा
4:03 pm
4:04 pm
कालवा
4:08 pm
4:09 pm
ठाणे
4:14 pm
4:15 pm
मुलुंड
4:17 pm
4:18 pm
नाहुर
4:20 pm
4:21 pm
भांडुप
4:23 pm
4:24 pm
कान्जुर मार्ग
4:26 pm
4:27 pm
विखरोली
4:31 pm
4:32 pm
घाट कोपर
4:35 pm
4:36 pm
विद्याविहार
4:39 pm
4:40 pm
कुर्ला जंक्शन
4:43 pm
4:44 pm
सायन
4:46 pm
4:47 pm
माटुंगा
4:50 pm
4:51 pm
दादर सेंट्रल
4:54 pm
4:55 pm
परेल
4:57 pm
4:58 pm
कर्री रोड
4:59 pm
5:00 pm
चिंचपोकली
5:01 pm
5:02 pm
भाईखल्ला
5:04 pm
5:05 pm
संधुर्स्त रोड
5:07 pm
5:08 pm
मस्जिद
5:12 pm
 
छ. शिवाजी महाराज टर्मिनस
कोच रचना (ऐतिहासिक डेटा)