ट्रेन रनिंग स्टेटस

97106 कल्याण मुंबई छ. शिवाजी लोकल रनिंग स्थिति

Progress कृपया प्रतीक्षा करें स्थिति चेक हो रही है
आगमन
प्रस्थान
6:01 pm
कल्याण जंक्शन
6:07 pm
6:08 pm
थाकुरली
6:10 pm
6:11 pm
डोम्बिवली
6:13 pm
6:14 pm
कोपर
6:18 pm
6:19 pm
दिवा जंक्शन
6:22 pm
6:23 pm
मुम्बरा
6:28 pm
6:29 pm
कालवा
6:32 pm
6:33 pm
ठाणे
6:37 pm
6:38 pm
मुलुंड
6:40 pm
6:41 pm
नाहुर
6:43 pm
6:44 pm
भांडुप
6:46 pm
6:47 pm
कान्जुर मार्ग
6:49 pm
6:50 pm
विखरोली
6:53 pm
6:54 pm
घाट कोपर
6:56 pm
6:57 pm
विद्याविहार
6:59 pm
7:00 pm
कुर्ला जंक्शन
7:03 pm
7:04 pm
सायन
7:06 pm
7:07 pm
माटुंगा
7:10 pm
7:11 pm
दादर सेंट्रल
7:13 pm
7:14 pm
परेल
7:16 pm
7:17 pm
कर्री रोड
7:18 pm
7:19 pm
चिंचपोकली
7:20 pm
7:21 pm
भाईखल्ला
7:23 pm
7:24 pm
संधुर्स्त रोड
7:26 pm
7:27 pm
मस्जिद
7:30 pm
 
छ. शिवाजी महाराज टर्मिनस
कोच रचना (ऐतिहासिक डेटा)