ट्रेन रनिंग स्टेटस

97110 कल्याण मुंबई छ. शिवाजी लोकल रनिंग स्थिति

Progress कृपया प्रतीक्षा करें स्थिति चेक हो रही है
आगमन
प्रस्थान
6:21 pm
कल्याण जंक्शन
6:26 pm
6:27 pm
थाकुरली
6:29 pm
6:30 pm
डोम्बिवली
6:32 pm
6:33 pm
कोपर
6:37 pm
6:38 pm
दिवा जंक्शन
6:41 pm
6:42 pm
मुम्बरा
6:47 pm
6:48 pm
कालवा
6:52 pm
6:53 pm
ठाणे
6:57 pm
6:58 pm
मुलुंड
7:00 pm
7:01 pm
नाहुर
7:03 pm
7:04 pm
भांडुप
7:06 pm
7:07 pm
कान्जुर मार्ग
7:09 pm
7:10 pm
विखरोली
7:13 pm
7:14 pm
घाट कोपर
7:16 pm
7:17 pm
विद्याविहार
7:19 pm
7:20 pm
कुर्ला जंक्शन
7:23 pm
7:24 pm
सायन
7:26 pm
7:27 pm
माटुंगा
7:30 pm
7:31 pm
दादर सेंट्रल
7:33 pm
7:34 pm
परेल
7:36 pm
7:37 pm
कर्री रोड
7:38 pm
7:39 pm
चिंचपोकली
7:40 pm
7:41 pm
भाईखल्ला
7:43 pm
7:44 pm
संधुर्स्त रोड
7:46 pm
7:47 pm
मस्जिद
7:50 pm
 
छ. शिवाजी महाराज टर्मिनस
कोच रचना (ऐतिहासिक डेटा)