ट्रेन रनिंग स्टेटस

97116 कल्याण मुंबई छ. शिवाजी लोकल रनिंग स्थिति

Progress कृपया प्रतीक्षा करें स्थिति चेक हो रही है
आगमन
प्रस्थान
6:51 pm
कल्याण जंक्शन
6:56 pm
6:57 pm
थाकुरली
6:59 pm
7:00 pm
डोम्बिवली
7:02 pm
7:03 pm
कोपर
7:07 pm
7:08 pm
दिवा जंक्शन
7:11 pm
7:12 pm
मुम्बरा
7:17 pm
7:18 pm
कालवा
7:21 pm
7:22 pm
ठाणे
7:25 pm
7:26 pm
मुलुंड
7:28 pm
7:29 pm
नाहुर
7:31 pm
7:32 pm
भांडुप
7:34 pm
7:35 pm
कान्जुर मार्ग
7:37 pm
7:38 pm
विखरोली
7:41 pm
7:42 pm
घाट कोपर
7:44 pm
7:45 pm
विद्याविहार
7:47 pm
7:48 pm
कुर्ला जंक्शन
7:51 pm
7:52 pm
सायन
7:54 pm
7:55 pm
माटुंगा
7:58 pm
7:59 pm
दादर सेंट्रल
8:01 pm
8:02 pm
परेल
8:04 pm
8:05 pm
कर्री रोड
8:06 pm
8:07 pm
चिंचपोकली
8:08 pm
8:09 pm
भाईखल्ला
8:11 pm
8:12 pm
संधुर्स्त रोड
8:14 pm
8:15 pm
मस्जिद
8:18 pm
 
छ. शिवाजी महाराज टर्मिनस
कोच रचना (ऐतिहासिक डेटा)