ट्रेन रनिंग स्टेटस

97120 कल्याण मुंबई छ. शिवाजी लोकल रनिंग स्थिति

Progress कृपया प्रतीक्षा करें स्थिति चेक हो रही है
आगमन
प्रस्थान
7:02 pm
कल्याण जंक्शन
7:07 pm
7:08 pm
थाकुरली
7:10 pm
7:11 pm
डोम्बिवली
7:14 pm
7:15 pm
कोपर
7:19 pm
7:20 pm
दिवा जंक्शन
7:23 pm
7:24 pm
मुम्बरा
7:29 pm
7:30 pm
कालवा
7:34 pm
7:35 pm
ठाणे
7:39 pm
7:40 pm
मुलुंड
7:42 pm
7:43 pm
नाहुर
7:45 pm
7:46 pm
भांडुप
7:48 pm
7:49 pm
कान्जुर मार्ग
7:51 pm
7:52 pm
विखरोली
7:55 pm
7:56 pm
घाट कोपर
7:58 pm
7:59 pm
विद्याविहार
8:01 pm
8:02 pm
कुर्ला जंक्शन
8:05 pm
8:06 pm
सायन
8:08 pm
8:09 pm
माटुंगा
8:12 pm
8:13 pm
दादर सेंट्रल
8:15 pm
8:16 pm
परेल
8:18 pm
8:19 pm
कर्री रोड
8:20 pm
8:21 pm
चिंचपोकली
8:22 pm
8:23 pm
भाईखल्ला
8:25 pm
8:26 pm
संधुर्स्त रोड
8:28 pm
8:29 pm
मस्जिद
8:34 pm
 
छ. शिवाजी महाराज टर्मिनस
कोच रचना (ऐतिहासिक डेटा)