ट्रेन रनिंग स्टेटस

97124 कल्याण मुंबई छ. शिवाजी लोकल रनिंग स्थिति

Progress कृपया प्रतीक्षा करें स्थिति चेक हो रही है
आगमन
प्रस्थान
7:12 pm
कल्याण जंक्शन
7:18 pm
7:19 pm
थाकुरली
7:21 pm
7:22 pm
डोम्बिवली
7:25 pm
7:26 pm
कोपर
7:30 pm
7:31 pm
दिवा जंक्शन
7:34 pm
7:35 pm
मुम्बरा
7:40 pm
7:41 pm
कालवा
7:45 pm
7:46 pm
ठाणे
7:50 pm
7:51 pm
मुलुंड
7:53 pm
7:54 pm
नाहुर
7:56 pm
7:57 pm
भांडुप
7:59 pm
8:00 pm
कान्जुर मार्ग
8:02 pm
8:03 pm
विखरोली
8:06 pm
8:07 pm
घाट कोपर
8:09 pm
8:10 pm
विद्याविहार
8:12 pm
8:13 pm
कुर्ला जंक्शन
8:16 pm
8:17 pm
सायन
8:19 pm
8:20 pm
माटुंगा
8:23 pm
8:24 pm
दादर सेंट्रल
8:26 pm
8:27 pm
परेल
8:29 pm
8:30 pm
कर्री रोड
8:31 pm
8:32 pm
चिंचपोकली
8:34 pm
8:35 pm
भाईखल्ला
8:37 pm
8:38 pm
संधुर्स्त रोड
8:40 pm
8:41 pm
मस्जिद
8:44 pm
 
छ. शिवाजी महाराज टर्मिनस
कोच रचना (ऐतिहासिक डेटा)