ट्रेन रनिंग स्टेटस

97135 मुंबई छ. शिवाजी कल्याण लोकल रनिंग स्थिति

Progress कृपया प्रतीक्षा करें स्थिति चेक हो रही है
आगमन
प्रस्थान
7:01 pm
छ. शिवाजी महाराज टर्मिनस
7:03 pm
7:04 pm
मस्जिद
7:05 pm
7:06 pm
संधुर्स्त रोड
7:08 pm
7:09 pm
भाईखल्ला
7:10 pm
7:11 pm
चिंचपोकली
7:12 pm
7:13 pm
कर्री रोड
7:15 pm
7:16 pm
परेल
7:18 pm
7:19 pm
दादर सेंट्रल
7:21 pm
7:22 pm
माटुंगा
7:24 pm
7:25 pm
सायन
7:28 pm
7:29 pm
कुर्ला जंक्शन
7:31 pm
7:32 pm
विद्याविहार
7:34 pm
7:35 pm
घाट कोपर
7:38 pm
7:39 pm
विखरोली
7:41 pm
7:42 pm
कान्जुर मार्ग
7:44 pm
7:45 pm
भांडुप
7:47 pm
7:48 pm
नाहुर
7:50 pm
7:51 pm
मुलुंड
7:55 pm
7:56 pm
ठाणे
8:01 pm
8:02 pm
कालवा
8:07 pm
8:08 pm
मुम्बरा
8:11 pm
8:12 pm
दिवा जंक्शन
8:16 pm
8:17 pm
कोपर
8:20 pm
8:21 pm
डोम्बिवली
8:24 pm
8:25 pm
थाकुरली
8:31 pm
 
कल्याण जंक्शन
कोच रचना (ऐतिहासिक डेटा)