ट्रेन रनिंग स्टेटस

97138 कल्याण मुंबई छ. शिवाजी लोकल रनिंग स्थिति

Progress कृपया प्रतीक्षा करें स्थिति चेक हो रही है
आगमन
प्रस्थान
8:33 pm
कल्याण जंक्शन
8:38 pm
8:39 pm
थाकुरली
8:41 pm
8:42 pm
डोम्बिवली
8:44 pm
8:45 pm
कोपर
8:49 pm
8:50 pm
दिवा जंक्शन
8:53 pm
8:54 pm
मुम्बरा
8:59 pm
9:00 pm
कालवा
9:03 pm
9:04 pm
ठाणे
9:07 pm
9:08 pm
मुलुंड
9:10 pm
9:11 pm
नाहुर
9:13 pm
9:14 pm
भांडुप
9:16 pm
9:17 pm
कान्जुर मार्ग
9:19 pm
9:20 pm
विखरोली
9:23 pm
9:24 pm
घाट कोपर
9:26 pm
9:27 pm
विद्याविहार
9:29 pm
9:30 pm
कुर्ला जंक्शन
9:33 pm
9:34 pm
सायन
9:36 pm
9:37 pm
माटुंगा
9:40 pm
9:41 pm
दादर सेंट्रल
9:43 pm
9:44 pm
परेल
9:46 pm
9:47 pm
कर्री रोड
9:48 pm
9:49 pm
चिंचपोकली
9:50 pm
9:51 pm
भाईखल्ला
9:53 pm
9:54 pm
संधुर्स्त रोड
9:56 pm
9:57 pm
मस्जिद
10:00 pm
 
छ. शिवाजी महाराज टर्मिनस
कोच रचना (ऐतिहासिक डेटा)