ट्रेन रनिंग स्टेटस

97144 कल्याण मुंबई छ. शिवाजी लोकल रनिंग स्थिति

Progress कृपया प्रतीक्षा करें स्थिति चेक हो रही है
आगमन
प्रस्थान
9:04 pm
कल्याण जंक्शन
9:09 pm
9:10 pm
थाकुरली
9:12 pm
9:13 pm
डोम्बिवली
9:15 pm
9:16 pm
कोपर
9:20 pm
9:21 pm
दिवा जंक्शन
9:25 pm
9:26 pm
मुम्बरा
9:31 pm
9:32 pm
कालवा
9:36 pm
9:37 pm
ठाणे
9:41 pm
9:42 pm
मुलुंड
9:44 pm
9:45 pm
नाहुर
9:47 pm
9:48 pm
भांडुप
9:50 pm
9:51 pm
कान्जुर मार्ग
9:53 pm
9:54 pm
विखरोली
9:57 pm
9:58 pm
घाट कोपर
10:00 pm
10:01 pm
विद्याविहार
10:03 pm
10:04 pm
कुर्ला जंक्शन
10:07 pm
10:08 pm
सायन
10:10 pm
10:11 pm
माटुंगा
10:14 pm
10:15 pm
दादर सेंट्रल
10:17 pm
10:18 pm
परेल
10:20 pm
10:21 pm
कर्री रोड
10:22 pm
10:23 pm
चिंचपोकली
10:24 pm
10:25 pm
भाईखल्ला
10:27 pm
10:28 pm
संधुर्स्त रोड
10:30 pm
10:31 pm
मस्जिद
10:35 pm
 
छ. शिवाजी महाराज टर्मिनस
कोच रचना (ऐतिहासिक डेटा)