ट्रेन रनिंग स्टेटस

97146 कल्याण मुंबई छ. शिवाजी लोकल रनिंग स्थिति

Progress कृपया प्रतीक्षा करें स्थिति चेक हो रही है
आगमन
प्रस्थान
9:20 pm
कल्याण जंक्शन
9:25 pm
9:26 pm
थाकुरली
9:28 pm
9:29 pm
डोम्बिवली
9:31 pm
9:32 pm
कोपर
9:36 pm
9:37 pm
दिवा जंक्शन
9:40 pm
9:41 pm
मुम्बरा
9:46 pm
9:47 pm
कालवा
9:50 pm
9:51 pm
ठाणे
9:55 pm
9:56 pm
मुलुंड
9:58 pm
9:59 pm
नाहुर
10:01 pm
10:02 pm
भांडुप
10:04 pm
10:05 pm
कान्जुर मार्ग
10:07 pm
10:08 pm
विखरोली
10:11 pm
10:12 pm
घाट कोपर
10:14 pm
10:15 pm
विद्याविहार
10:17 pm
10:18 pm
कुर्ला जंक्शन
10:21 pm
10:22 pm
सायन
10:24 pm
10:25 pm
माटुंगा
10:28 pm
10:29 pm
दादर सेंट्रल
10:31 pm
10:32 pm
परेल
10:34 pm
10:35 pm
कर्री रोड
10:36 pm
10:37 pm
चिंचपोकली
10:38 pm
10:39 pm
भाईखल्ला
10:41 pm
10:42 pm
संधुर्स्त रोड
10:44 pm
10:45 pm
मस्जिद
10:48 pm
 
छ. शिवाजी महाराज टर्मिनस
कोच रचना (ऐतिहासिक डेटा)