ट्रेन रनिंग स्टेटस

97150 कल्याण मुंबई छ. शिवाजी लोकल रनिंग स्थिति

Progress कृपया प्रतीक्षा करें स्थिति चेक हो रही है
आगमन
प्रस्थान
10:06 pm
कल्याण जंक्शन
10:11 pm
10:12 pm
थाकुरली
10:14 pm
10:15 pm
डोम्बिवली
10:17 pm
10:18 pm
कोपर
10:22 pm
10:23 pm
दिवा जंक्शन
10:26 pm
10:27 pm
मुम्बरा
10:32 pm
10:33 pm
कालवा
10:36 pm
10:37 pm
ठाणे
10:41 pm
10:42 pm
मुलुंड
10:44 pm
10:45 pm
नाहुर
10:47 pm
10:48 pm
भांडुप
10:50 pm
10:51 pm
कान्जुर मार्ग
10:53 pm
10:54 pm
विखरोली
10:57 pm
10:58 pm
घाट कोपर
11:00 pm
11:01 pm
विद्याविहार
11:03 pm
11:04 pm
कुर्ला जंक्शन
11:07 pm
11:08 pm
सायन
11:10 pm
11:11 pm
माटुंगा
11:14 pm
11:15 pm
दादर सेंट्रल
11:17 pm
11:18 pm
परेल
11:20 pm
11:21 pm
कर्री रोड
11:22 pm
11:23 pm
चिंचपोकली
11:25 pm
11:26 pm
भाईखल्ला
11:28 pm
11:29 pm
संधुर्स्त रोड
11:31 pm
11:32 pm
मस्जिद
11:35 pm
 
छ. शिवाजी महाराज टर्मिनस
कोच रचना (ऐतिहासिक डेटा)