ट्रेन रनिंग स्टेटस

97230 डोम्बिवली मुंबई छ. शिवाजी लोकल रनिंग स्थिति

Progress कृपया प्रतीक्षा करें स्थिति चेक हो रही है
आगमन
प्रस्थान
2:58 pm
डोम्बिवली
3:00 pm
3:01 pm
कोपर
3:05 pm
3:06 pm
दिवा जंक्शन
3:09 pm
3:10 pm
मुम्बरा
3:15 pm
3:16 pm
कालवा
3:19 pm
3:20 pm
ठाणे
3:24 pm
3:25 pm
मुलुंड
3:27 pm
3:28 pm
नाहुर
3:30 pm
3:31 pm
भांडुप
3:33 pm
3:34 pm
कान्जुर मार्ग
3:36 pm
3:37 pm
विखरोली
3:40 pm
3:41 pm
घाट कोपर
3:43 pm
3:44 pm
विद्याविहार
3:46 pm
3:47 pm
कुर्ला जंक्शन
3:50 pm
3:51 pm
सायन
3:53 pm
3:54 pm
माटुंगा
3:57 pm
3:58 pm
दादर सेंट्रल
4:00 pm
4:01 pm
परेल
4:03 pm
4:04 pm
कर्री रोड
4:05 pm
4:06 pm
चिंचपोकली
4:07 pm
4:08 pm
भाईखल्ला
4:10 pm
4:11 pm
संधुर्स्त रोड
4:13 pm
4:14 pm
मस्जिद
4:17 pm
 
छ. शिवाजी महाराज टर्मिनस
कोच रचना (ऐतिहासिक डेटा)