ट्रेन रनिंग स्टेटस

97239 मुंबई छ. शिवाजी टर्मिनस डोम्बिवली लोकल रनिंग स्थिति

Progress कृपया प्रतीक्षा करें स्थिति चेक हो रही है
आगमन
प्रस्थान
4:34 pm
छ. शिवाजी महाराज टर्मिनस
4:36 pm
4:37 pm
मस्जिद
4:38 pm
4:39 pm
संधुर्स्त रोड
4:41 pm
4:42 pm
भाईखल्ला
4:43 pm
4:44 pm
चिंचपोकली
4:45 pm
4:46 pm
कर्री रोड
4:48 pm
4:49 pm
परेल
4:51 pm
4:52 pm
दादर सेंट्रल
4:54 pm
4:55 pm
माटुंगा
4:57 pm
4:58 pm
सायन
5:01 pm
5:02 pm
कुर्ला जंक्शन
5:04 pm
5:05 pm
विद्याविहार
5:07 pm
5:08 pm
घाट कोपर
5:11 pm
5:12 pm
विखरोली
5:14 pm
5:15 pm
कान्जुर मार्ग
5:17 pm
5:18 pm
भांडुप
5:20 pm
5:21 pm
नाहुर
5:23 pm
5:24 pm
मुलुंड
5:28 pm
5:29 pm
ठाणे
5:32 pm
5:33 pm
कालवा
5:38 pm
5:39 pm
मुम्बरा
5:42 pm
5:43 pm
दिवा जंक्शन
5:47 pm
5:48 pm
कोपर
5:51 pm
 
डोम्बिवली
कोच रचना (ऐतिहासिक डेटा)